menu

Algemene voorwaarden

GebruiksvoorwaardenWij danken je voor jouw bezoek aan onze website toegankelijk op het adres www.atalantacoaching.com, Atalanta Coaching en relaxatietherapie, ingeschreven in het KBO onder BTW-,nummer BE 0661 735 681 met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersstraat 16 te 9890 Semmerzake, België.


Door onze website te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en je daartoe verbindt. Als je het niet eens bent met onze Gebruiksvoorwaarden mag je geen gebruik maken van onze Website.


Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account, de aankoop van bonnen, vouchers, cadeaubonnen, enz. op de Website, en het maken van reserveringen of afspraken op basis van onze diensten en/of promoties op de Website.


Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van bestellingen zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, je aanmelding voor een account, het plaatsen van bestellingen en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.


1. OPZET VAN DE WEBSITE

De website heeft twee hoofdfuncties;


1.1 Verstrekken van algemene informatie met betrekking tot onze werking en diensten


1.2 De Website is een website via dewelke de gebruikers (hierna de “Gebruikers”) online afspraken kunnen maken en/of kunnen genieten van bepaalde kortingen, promoties, acties of andere voordelen op diensten aangeboden door ons.


Via de Website kunnen de Gebruikers bonnen, vouchers, cadeaubonnen, en dergelijke aankopen (hierna genoemd de “Bonnen” en de “Cadeaubonnen”) die zij kunnen inruilen tegen bepaalde diensten of prestaties zoals aangeboden op de Website. De Website bevat o.a. promoties voor massages, reservaties, workshops, enz …


Deals”. Aankoop van Bonnen voor reservaties via de Website: De Gebruikers kunnen via de Website Bonnen kopen die aangeboden worden. Deze Bonnen kunnen voor hun nominale waarde ingeruild worden tegen diensten/prestaties. Op elke Bon staat een specifieke code vermeld. Na aankoop van de Bon kunnen de Gebruikers een concrete afspraak of reservatie maken bij Atalanta. Bij het uitvoeren van de afspraak of reservatie bezorgt de Gebruiker de Bon ter betaling aan ons, Atalanta, die deze zal verifiëren via invoering van de code op de Website. De Gebruiker dient de Bon dus af te drukken of op een smartphone/tablet aan ons voor te leggen. Indien de Onderneming online afspraken aanvaardt, zal dit in de deal kenbaar gemaakt worden door een groene ‘koop en boek’-knop. Na het betalen ervan zal Gebruiker onmiddellijk een afspraak kunnen vastleggen bij de Onderneming en zal de vouchercode automatisch ingevuld en gevalideerd worden. In dat geval hoeft men geen voucher af te drukken.


Cadeaubonnen. Aankoop van cadeaubonnen op naam. De Gebruikers kunnen via de Website ook Cadeaubonnen aankopen bij Atalanta. Met die Cadeaubonnen kunnen de Gebruikers op de Website intekenen op promoties ( Deals) van Atalanta. In het betaalproces kan de code als betaalmiddel worden ingegeven op de site. Indien de Gebruiker de Cadeaubon gebruikt voor een Deal die via de Website geboekt werd, zal de Gebruiker voor het eventuele restbedrag via zijn/haar Atalanta- account een nieuwe Cadeaubon krijgen (nieuwe bon voor het restbedrag met nieuwe code) (bijv. indien de Gebruiker met een Cadeaubon ter waarde van 100 euro via de Website een Deal/reservatie maakt voor 75 EUR, zal de Gebruiker van Atalanta een nieuwe Cadeaubon ontvangen ter waarde van 25 EUR)

De Gebruikers kunnen met de Cadeaubonnen ook rechtstreekse aankopen verrichten. Dan dient de Gebruiker de Cadeaubon af te drukken of op een smartphone/tablet aan ons voor te leggen.


Specifieke voorwaarden uit punt 1.2.


Bij Atalanta coaching en relaxatietherapie wordt enkel op afspraak gewerkt!

-Afspraken kunnen gemaakt worden via de site, email of gsm.

-De sessie wordt na afloop meteen betaald; cash of via de betaalapp.

-Cursussen/workshops worden op voorhand overgeschreven naar het rekeningnummer van Atalanta coaching BE 61 0689 3023 8717 met de vermelding van de cursus/workshop en jouw naam-voornaam

-De coachingconsultaties zijn sessies voor individuele begeleiding. Dat kan zowel een kind als een (jong)volwassene zijn. Bij een kind mag de ouder uiteraard aanwezig zijn tijdens de kennismaking, tenzij in onderling overleg anders afgesproken.

-Bij massages hangt het af van het soort dienst dat je kiest, of je al dan niet een deel van jouw kledij moet uitdoen. Je bent NOOIT volledig naakt! Atalanta verleent ook geen erotische massages ed!


Een sessie annuleren of verplaatsen

-Een sessie kosteloos annuleren kan tot 24 uur vooraf. De afspraak kan dan in samenspraak verplaatst worden naar een andere datum via e-mail of belletje. Er volgt een bevestigingsmail met de nieuwe datum!

-Bij annulatie daarna of het niet komen opdagen, wordt een bedrag van €50 in rekening gebracht. Het is dan immers niet meer mogelijk om iemand anders op dit tijdstip in de plannen.


-Cadeaubonnen/vouchers zijn niet in te ruilen voor geld. Let op de geldigheidsdatum! Wie de bon koopt accepteert de voorwaarden die de verkoper heeft bepaald. Op de cadeaubon/voucher staat een precieze datum van uitgave. Tot een jaar daarop is de bon bruikbaar. Gelieve deze tijd te respecteren.


Hygiëne

-Trek gemakkelijke kledij aan bij een relaxatiesessie of massagebeurt. Zeker bij een (zorg)massage is het aangenamer om comfortabele kledij aan te trekken, die niet knelt of spant. Voor de start van een massage verwijder je best sieraden, horloge ed.

- Het is aangenamer voor ons beiden om opgefrist/gedoucht aan te komen. Een douche nemen is immers niet mogelijk in mijn praktijk.


Praktisch

- Kom op tijd! Laat me weten als je in de file zit en daardoor een beetje te laat komt. De voorziene tijd blijft wel dezelfde, rekening houdende met de zorgklanten na jou.

- GSM, iPhone, Smartphone,... schakel je uit of zet je op stil. Op deze manier kan je optimaal genieten van de massage of relaxatiebeurt.

- Door een relaxatiebeurt of een massage komen afvalstoffen vrij in jouw lichaam. Het is daarom heel belangrijk om na de massage voldoende water of thee te drinken. Alcoholische dranken en koffie zijn ten sterkste af te raden na een massage.

Bedankt voor uw begrip!


2. TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, op elke reservatie/afspraak via de Website en op elke aankoop van Bonnen of Cadeaubonnen verricht via de Website. Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.


Bestellingen tot aankoop van Bonnen of Cadeaubonnen via de Website gelden als een bindende verbintenis tot betaling door de Gebruiker van zodra de Gebruiker heeft bevestigd om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en zijn/haar betaling heeft geregistreerd door op de knop “Bestelling met betaalverplichting” te klikken (of een gelijkaardige knop waaruit duidelijk een betaalverplichting blijkt). De bestelling zal vervolgens per e-mail door Atalanta bevestigd worden. De bevestigingse-mail of het registreren van de Bonnen/Cadeaubonnen in de account van de Gebruiker zal gelden als bewijs van de bestelling.


3. DEZE WEBSITE GEBRUIKEN

Atalanta behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.


3.1. Betalingsmodaliteiten: Het gebruik van de Website en het aanmaken van een account is gratis. Het aankopen van Bonnen of Cadeaubonnen die kunnen omgeruild worden voor prestaties bij Atalanta is echter betalend. De betaling kan plaatsvinden door betaling aan Atalanta via debetkaart of kredietkaart. Diensten kunnen ook ter plekke betaald worden via Payconiq.


3.2. Meerderjarig: Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten en Bonnen of Cadeaubonnen aan te kopen (of diensten te reserveren bij onze Onderneming) moet je ouder zijn dan 18 jaar. Atalanta behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.


3.3. Voorwaarden: Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten dien je te voldoen aan de voorwaarden die voor elke korting of voordeel op de Website vermeld worden (bijvoorbeeld: er kan bij een voordeel vermeld worden dat het voordeel enkel geldt voor nieuwe klanten,… enz.). Indien niet voldaan werd aan één of meerdere voorwaarden die vermeld werden op de deal, mag Onderneming de voucher weigeren.


3.4. Codes op Bonnen: De Gebruikers mogen de codes vermeld op de Bonnen of Cadeaubonnen slechts ter plaatse op de dag van de afspraak bij de Onderneming afgeven of vermelden. Indien de Gebruiker de code vermeldt voordat de dienst plaatsvindt (bijvoorbeeld telefonisch bij de reservatie), draagt de Gebruiker zelf het risico indien de code intussen reeds ingevoerd wordt en komt te vervallen (of indien de Onderneming in tussentijd zijn activiteiten stop zou zetten). Van zodra de Gebruiker de code heeft meegedeeld aan de Onderneming, wordt verondersteld dat de dienst werd uitgevoerd. Indien Gebruiker de ‘koop en boek‘ functie heeft gebruikt en aldus meteen een afspraak heeft vastgelegd bij de Onderneming werd de code reeds gevalideerd en gaat Atalanta ervanuit dat de afspraak zal doorgaan.


3.5. Persoonlijk karakter van de Bonnen: Bonnen of Cadeaubonnen zijn slechts geldig voor één enkele persoon en kunnen dus niet door twee of meerdere personen gebruikt worden (tenzij anders uitdrukkelijk vermeld).


3.6. Terbeschikkingstelling van de Bonnen of cadeaubonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen worden, na betaling door de Gebruiker, ter beschikking gesteld van de Gebruiker in zijn/haar account, en worden ook per e-mail opgestuurd via het emailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven.


3.7. Geen overdracht van Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen mogen niet gekopieerd worden of overgedragen worden tegen betaling.


3.8. Geldigheidsduur van Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen die via de Website aangekocht worden zijn geldig voor een termijn van minimum twee (2) maand tot maximum twaalf (12) maanden na aankoop (of de termijn vermeld op de Bon/Cadeaubon), waarna ze komen te vervallen en niet langer inruilbaar zijn voor een prestatie of een terugbetaling. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers om de aangekochte Bonnen of Cadeaubonnen op redelijke termijn te activeren en op redelijke termijn reservaties en boekingen vast te leggen. Bijvoorbeeld: indien een Gebruiker té kort voor de vervaldag van een Bon een reservatie bij een Onderneming vastlegt, heeft hij/zij geen zekerheid dat hij/zij kan boeken of de Bon kan inruilen bij de Onderneming. Atalanta raadt aan om zo snel mogelijk na aankoop van de Bonnen of Cadeaubonnen een afspraak te maken met onze Onderneming (zo wordt een mogelijke onbeschikbaarheid van de Onderneming vermeden).


3.9. Niet-combineerbaar met andere acties: Kortingen of promoties aangeboden via de Website zijn niet combineerbaar met andere promoties, kortingen of acties aangeboden door de Ondernemingen die deelnemen aan de Website (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt door de Onderneming).


3.10. Gegevens op Bonnen/Cadeaubonnen: Bij ontvangst van de Bonnen of Cadeaubonnen, dienen de Gebruikers te checken of alle vermelde gegevens op de Bonnen/Cadeaubonnen correct zijn (bijv. waarde van de Bonnen/Cadeaubonnen), persoonsgegevens, enz. In geval van fouten of vergissingen, dienen de Gebruikers Atalanta zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (en in ieder geval binnen de maand – zo niet, dan komt de Bon/Cadeaubon te vervallen).


3.11. Annuleringen: Indien de Gebruiker een bestaande afspraak of reservatie wenst te annuleren, dient hij/zij de Onderneming binnen de 24h vóór het ogenblik van de afspraak/reservatie schriftelijk te contacteren. Ondernemingen hebben het recht om elke laattijdige annulering als een bestaande afspraak te beschouwen en de Bon/Cadeaubon/afspraak te valideren (voor zover de Gebruiker de code van de Bon/Cadeaubon reeds aan de Onderneming zou meegedeeld hebben


3.12. Reviews: Bij het formuleren en publiceren van reviews, commentaren, enz. via de Website, zullen de Gebruikers ervoor zorgen dat zij steeds een waarheidsgetrouwe weergave zullen geven van de werkelijkheid, dat zij steeds de normen van hoffelijkheid en goed fatsoen zullen naleven, dat zij een correct taalgebruik zullen hanteren, dat zij geen anonieme berichten zullen posten (ook geen gebruik van ‘fantasienamen’, ‘alter ego’s’, enz.), en dat zij zich niet schuldig zullen maken aan smaad, laster, eerroof of de beschadiging van reputatie of goede naam. Atalanta voert geen actieve controle uit over de geposte berichten maar behoudt zich het recht voor om te reageren op klachten van derden (voorbeeld van Ondernemingen die deelnemen aan de Website), en om eventueel berichten te verwijderen. De Gebruikers erkennen dat dit geen censuur uitmaakt. Atalanta zal in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor berichten, commentaren of reviews gepost door Gebruikers, Ondernemingen of derden op de Website.4. HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

4.1. Om te kunnen genieten van de kortingen en andere voordelen aangeboden door de Ondernemingen op onze Website of online te boeken, dien je een account aan te maken door je persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.


4.2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxies en tijdelijke e-mailadressen.


4.3. Bij de aanmelding dien je je akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website.


4.4. Atalanta behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:


Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;

Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;

Je maakt gebruik van andermans identiteit;

Je komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na;

Atalanta kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;

Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden.


4.5. Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account.


4.6. Het paswoord dat je ingesteld hebt om toegang te krijgen tot de Website is strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. Als de Gebruiker vermoedt dat er fraude gepleegd wordt via zijn/haar account (bijvoorbeeld: iemand maakt onterecht gebruik van de account), dan moet de Gebruiker onmiddellijk zijn wachtwoord aanpassen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’ en een nieuw wachtwoord instellen.


4.7. Atalanta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van Bonnen of Cadeaubonnen indien de Gebruiker verkeerde persoonsgegevens heeft ingevuld (bijvoorbeeld: een verkeerd emailadres). Atalanta kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker tijdelijk of blijvend geen toegang heeft tot zijn/haar e-mails.


5. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Atalanta besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhavig aan wijzigingen en word je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud, noch voor schade ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website (bijvoorbeeld i.v.m. kortingen, aanbiedingen, voordelen, prijzen, kwaliteit, beschikbaarheid, enz.). Atalanta draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden goederen of diensten.


Beschrijvingen van promoties of aanbiedingen kunnen gewijzigd worden vóór de Gebruiker een bestelling plaatst (maar niet daarna).


5.2. Atalanta zorgt voor de nodige beveiligingssystemen om de Website, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de Gebruikers van de Website te beschermen. Atalanta zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan antivirus beveiligingen. Atalanta heeft in dit kader een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of grove nalatigheid, zal Atalanta niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van het informaticasysteem of telecomsysteem van de Website (inclusief m.b.t. gegevens van gebruikers, en inclusief m.b.t. virussen die via de Website zouden verspreid worden).


Atalanta stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. LSB (LifeStyleBooking - websitebouwer) garandeert in dit kader een beschikbaarheid van minstens 97% op jaarbasis. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan LSB/Atalanta echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zullen we alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. LSB/Atalanta zal niet aansprakelijk zijn indien een bepaald aanbod door technische storingen of onderhoudswerken tijdelijk niet beschikbaar is.


5.3. De informatie op de Website kan in geen geval beschouwd worden als advies op vlak van gezondheid of op welk vlak dan ook. Alle informatie op de Website is steeds slechts informatief.


5.4. De Gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk om de Website als een goede huisvader te gebruiken. De Gebruikers van de Website zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz.


5.5. De Gebruikers zullen zelf verantwoordelijk zijn in geval van verlies, diefstal of vernietiging van Bonnen, Cadeaubonnen, codes, en dergelijke. Atalanta kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.


6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Atalanta is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Als gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.


7. OVERMACHT

In geval van overmacht is Atalanta niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer brand, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Onderneming, ...


8. VERLENGING VAN BONNEN,HERROEPINGSRECHT EN UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT


Na het verstrijken van de vervaldatum heeft Gebruiker max 3 maanden de tijd om een verlenging van de geldigheid aan te vragen aan Atalanta. Dat kan hij/zij doen via email naar atalanta-coaching@outlook.com met vermelding van de vouchercode. Atalanta zal dan éénmalig en gratis de voucher verlengen met nogmaals 3 maand. Deze gunstmaatregel is niet geldig op vouchers die langer dan 3 maanden zijn vervallen.


Als je Bonnen of Cadeaubonnen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de Bonnen of Cadeaubonnen niet wil houden. Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar atalanta-coaching@outlook.com of naar 'Atalanta coaching en relaxatietherapie, Sint-Pietersstraat 16 te 9890 Semmerzake.’ Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.


Wij zullen de Bonnen of Cadeaubonnen dan annuleren. Indien zou blijken dat de Bonnen of Cadeaubonnen reeds gebruikt zijn (zelfs gedeeltelijk) voor prestaties of diensten, of dat de codes op de Bonnen/Cadeaubonnen op één of andere manier reeds geactiveerd werden in het systeem, heb je geen recht meer op terugbetaling. Elke aanvraag tot herroeping houdt automatisch in dat de Gebruiker onherroepelijk afziet van zijn/haar gebruik van de Bon/Cadeaubon.


Binnen de 14 dagen nadat we je beslissing tot herroeping hebben ontvangen, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.


=> MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan 'Atalanta coaching en relaxatietherapie, Sint-Pietersstraat 16 te 9890 Semmerzake.’


- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)


- Naam/Namen consument(en)


- Adres consument(en)


- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


- Datum


- Bedrag


Vouchercode:(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


De wet (artikel VI.53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht “Marktpraktijken en Consumentenbescherming”) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen of diensten te annuleren als het gaat om:


-diensten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

- enzovoort.

In alle bovenstaande gevallen wordt het herroepingsrecht bij deze Overeenkomst automatisch uitgeschakeld. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij in dergelijke gevallen geen beroep zal kunnen doen op een herroepingsrecht.


9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1. Aanpassingen

Atalanta behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt de nieuwe versie beschikbaar gesteld op de Website en zal deze nieuwe versie van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. De eventuele nietigheid van een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden zal niet tot gevolg hebben dat de overige clausules nietig zijn (deze zullen onverkort van kracht blijven). Noch zal de nietigheid van één of meerdere clausules de nietigheid van de ganse overeenkomst teweeg brengen. Bij nietigheid van één of meerdere clausules zullen Partijen te goeder trouw een rechtsgeldige clausule overeenkomen die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële doelstelling van de Partijen. Indien zou worden geoordeeld dat een beding de toelaatbare grenzen zou overschrijden, verbinden partijen zich minstens tot de wettelijke maximaal toelaatbare beperking.


9.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht. Geschillen m.b.t. deze Overeenkomst zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van de afdeling Gent (betwistingen die vallen onder de bevoegdheid van de vrederechter zullen exclusief gebracht worden voor de vrederechter van Gent).


9.3. Overdracht

Atalanta heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven aan derde partijen, met dien verstande dat dit de voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige niet wijzigt.


9.4. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken, bestellingen te plaatsen en een account aan te maken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.


9.5. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden kan u contact opnemen met 'Atalanta coaching en relaxatietherapie, Sint-Pietersstraat 16 te 9890 Semmerzake’ of atalanta-coaching@outlook.com


Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden of per email via het emailadres hierboven vermeld.


Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.


Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelingen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:

http://www.consumentenombudsdienst.be//nl


.


Bedankt voor uw begrip!

Inge Atalanta


Messenger logo
Chat